شرکت امداد آسانبر مهر توان در نظر دارد تا با عقد قرارداد یکساله سرویس و نگهداری آسانسور بهترین خدمات را با کمترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه دهد

انواع قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور به شرح زیر میباشد

قرارداد عمومی

با عقد این قرارداد آسانسور شما به مدت یک سال تحت خدمات تعمیرات و سرویس نگهداری شرکت امداد آسانبر مهر توان قرار میگیرد و هر ماه یک بار سرویس کامل انجام میشود و در صورتی که در طول ماه آسانسور دچار مشکل شود بصورت رایگان برطرف میشود

قرارداد اختصاصی

با عقد این قرارداد علاوه بر خدمات قرارداد عمومی قطعات غیر مصرفی نیز تحت ضمانت شرکت امداد آسانبر مهر توان قرار میگیرد وبصورت رایگان رفع عیب میشود

قرارداد سفارشی

با عقد این قرارداد علاوه بر ارائه خدمات قرارداد عمومی تمامی قطعات آسانسور تحت ضمانت شرکت امداد آسانبر مهر توان قرار میگیرد و همچنین بیمه نامه مسئولیت مدنی استفاده کنندگان از آسانسور بصورت رایگان هدیه ی این قرارداد میباشد

برای اطلاع از هزینه ی هر یک از قرارداد ها مربوط به آسانسور خود میتوانید با شماره های زیر در ارتباط باشید

09354950704 : مهندس زارعی

09179360017 : مهندس محمدی